Beleid en Visie

In Thuishuis Lievelijn is het heel belangrijk, dat kinderen zich veilig en geborgen voelen. Hier wordt voor gezorgd, door een vaste leidster en een kleine groep kinderen. In een gemoedelijke sfeer is er aandacht voor ieder kind, ieder mag op zijn eigen, unieke manier “op avontuur” gaan. Wat is er voor het kind nu leuker en prettiger dan dit op eigen tempo te kunnen doen?! Terwijl het kind op avontuur is, wordt wel steeds gezorgd voor houvast en structuur. Thuishuis Lievelijn wil de kinderen hierbij leren, respectvol met elkaar om te gaan, om op deze manier samen van elke dag een feest te maken.

Hoe ziet een dag eruit?

 Niet iedere dag is gelijk, zeker als je met kinderen werkt. Een aantal activiteiten zijn vastomlijnd, andere worden flexibel ingevuld.

 

Spelen tot alle kinderen er zijn

Liedje zingen / voorlezen

Fruit eten

Activiteit (binnen of buiten)

Brood eten

Slapen en rusten

Cracker/koekje eten

Spelen (binnen/buiten)

Eventueel warm eten

Wilt u het gehele beleidsplan inzien van Thuishuis Lievelijn, klik dan op onderstaande downloadlink:

Pedagogisch Beleidsplan