Wat is Thuishuis?

Een Thuishuis biedt kleinschalige kinderopvang. Dat kan in de vorm van professionele gastouderopvang, daarbij worden maximaal zes kinderen opgevangen. De opvang vindt plaats bij de leidster aan huis of in huis. Vaak is er een aparte opvangruimte.

Het kan ook in de vorm van een kleinschalig kinderdagverblijf en / of buitenschoolse opvang.

De leidster is altijd eigenaar van het Thuishuis en doet de kinderopvang. Samen met haar stelt u het opvangrooster vast. Er is overleg mogelijk over de haal- en brengtijden, en tal van andere individuele wensen.

Persoonlijk contact

Door de groep kinderen klein te houden en op te vangen in een huiselijke omgeving, ontstaat er een vertrouwelijke sfeer. Er is veel persoonlijk contact met het kind en uiteraard ook met u als ouders, doordat er één of twee vaste leidsters zijn. Ze kennen de kinderen en hun persoonlijke situatie. In een Thuishuis is er ruimte en tijd voor individuele aandacht, waarbij kinderen tegelijkertijd ook kunnen profiteren van de aanwezigheid van speelkameraadjes vergelijkbaar met een groot gezin.

Veilig en hygiënisch

Een Thuishuis is niet alleen kindveilig, maar ook kindvriendelijk ingericht. De opvangruimte voldoet aan de wettelijke normen en richtlijnen en dat wordt gecontroleerd door de GGD. In elk Thuishuis is zowel binnen als buiten voldoende speelruimte voor de kinderen. Voor de jongste kinderen/baby's is een aparte slaapruimte aanwezig.

Sterk door samenwerking

In Noord-Nederland zijn meerdere Thuishuizen gevestigd (ca. 50). Alle vestigingen maken deel uit van de franchiseformule van de Stichting Thuishuis. Dit houdt in dat er kwaliteitsnormen en richtlijnen zijn. Een leidster wordt pas toegelaten tot de franchise na een strenge selectie én nadat ze een leergang heeft gevolgd die speciaal gericht is op het opvangen van kinderen in het eigen Thuishuis.